preloader

Thụ động học tập dẫn tới việc BỊ HỌC

blog-image

Thụ động học tập dẫn tới việc BỊ HỌC

Hôm nay, có một bạn sinh viên năm 3 nhờ mình tư vấn khoá học để luyện công trong thời gian các năm cuối. Bạn ấy vừa muốn tranh thủ thời gian học trên trường, vừa tranh thủ luyện thêm để có đủ kiến thức sau này đi làm. Đương nhiên yêu cầu quá chính đánh nên mình sẵn sàng tư vấn. Kết thúc phần trao đổi cùng mình, bạn ấy đã chọn được khóa học phù hợp. Còn mình lại gặp nhiều vấn đề hơn, mình nhận thấy bạn ấy và đa số các bạn sinh viên hiện nay đang gặp cùng một vấn đề, vấn đề rất lớn, có thể coi như một căn bệnh, căn bệnh thụ động học tập dẫn tới việc bị giáo dục.

 

 

Trong giai đoạn thời sinh viên, đa phần các bạn sinh viên đều đổ thừa rằng việc học ở trường đại học không giúp được gì, sau khi tốt nghiệp nhiều khi còn không xin được việc làm.  Thực tế, sinh viên tốt nghiệp nhiều, nhà tuyển dụng cũng cần nhiều ứng viên nhưng chất lượng của ứng viên lại không đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.  Ở đây, mình nói vui là sinh viên và nhà tuyển dụng không cùng hệ nên không thể “bắt sóng” với nhau. 

Vậy tại sao sinh viên ra trường lại chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng?

Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mình chỉ nói về vấn đề sinh viên thụ động. Các bạn sinh viên có ít nhất ba năm trong môi trường đại học. Một môi trường quá tốt nhưng lại không tận dụng để học thêm trong khi tất cả chúng ta đều biết rắng kiến thức ở trường không đáp ứng đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Bình luận

Nhận xét của bạn

Bài viết liên quan